Dokumenty sprzedaży

 

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

Do każdego zakupu wystawiana jest faktura elektroniczna, która po dokonaniu zakupu zostanie  niezwłocznie przesłana Kupującemu na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.

Zakup detaliczny
W przypadku dokonania zakupu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie musi ona posiadać numeru NIP, nie ma również obowiązku podawania numeru PESEL. Wówczas fakturę będzie zawierała dane osobowe oraz adres podane w formularzu rejestracyjnym, które pozwolą na identyfikację nabywcy.

Zakup firmowy
W przypadku dokonania zakupu przez firmę, kupujący jest zobowiązany do podania dodatkowo w formularzu rejestracyjnym pełnych danych rejestracyjnych firmy wraz z  numerem NIP, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT.

 

Faktura jest jednym z dokumentów, na podstawie którego może być rozpatrywana reklamacja i zwrot.